13

Изложение „Copis“

Тази година BG Music Channel участва на изложението „Copis“, със собствен щанд.

Седмото издание на „Copis“ се провежда в Интер Експо Център от 02.10.2018 до 04.10.2018.