turist

Music Media Cluster с щанд на изложение в София

Мюзик Медия Клъстер ООД участва в Международната туристическа борса със собствен щанд.
Изложението се проведе в периода 15.02.2017 – 17.02.2017 в Интер Експо Център.