13

Изложение “Copis”

Тази година BG Music Channel участва на изложението “Copis”, със собствен щанд.

Седмото издание на “Copis” се провежда в Интер Експо Център от 02.10.2018 до 04.10.2018.