БЮДЖЕТ И МЕНАЖИРАНЕ

Изготвяне на бюджети и менажиране на разходна и приходна част – преди, по време и след събитието. Отчетност и финансов репорт от събитието и др.