IT СПЕЦИАЛИСТИ

Осигуряване на IT специалисти за съдействие по време на събитието.