КЕТЪРИНГ

Осигуряване на кетъринг и обслужващ персонал за събитието.