МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Осигуряване на медицински представители за оказване на спешна медицинска помощ при необходимост