ВИДЕО И ФОТО ЗАСНЕМАНЕ

Цялостно заснемане на събития – до 12 камери

Режисура

Монтаж и постпродукция

Репортажно отразяване

Фото заснемане