НЕСТАНДАРТНИ РЕКЛАМНИ ФОРМИ

Нестандартните рекламни форми включват статични или динамични елементи от визията на рекламодателя. Имат силно въздействие и са една от най-ангажиращите и привличащи вниманието форми. Излъчват се в програмата без да се нарушава целостта на отделните елементи преди или непосредствено след рекламен блок.