СПОНСОРСТВО НА ПРЕДАВАНИЯ И РУБРИКИ

Излъчване на спонсорска заставка с дължина до 7 секунди. Излъчва се в началото и в края на спонсорираното предаване/рубрика, и преди и след прекъсванията за реклама, при предавания по-дълги от 30 мин.