ХОСТОВЕ

Осигуряване на хостове/хостеси за посрещане, регистрация и настаняване на участници и гости на събитието.