С нас вашето събитие става национално популярно!

Предлагаме цялостно планиране и изпълнение на PR и рекламна стратегия за различни събития за достигане до максимално голяма аудитория.

PR

Разработване и планиране на цялостна PR стратегия, съобразена с даденото мероприятие и прецизно насочена към подходящата аудитория

Реализация и контрол на заложената стратегия

Създаване на прессъобщения

Изпращане на прессъобщенията до традиционни и интернет медии

Представяне на събитието в пресата, радио и телевизия, интернет

Гостувания в радио предавания

Гостувания в ТВ предавания

Публикации в пресата

Публикации в интернет медии

Публикации в сайтовете от групата на Мюзик Медия Клъстер

Публикации в социалните мрежи от групата на Мюзик Медия Клъстер

Популяризиране на събитието чрез предавания на телевизиите Фен ТВ, Balkanika Music Television, Фен Фолк ТВ, BG Music Channel

Гостуване на лица, свързани със събитието чрез предавания на телевизиите Фен ТВ, Balkanika Music Television, Фен Фолк ТВ, BG Music Channel

Медия мониторинг и медия клипинг

РЕКЛАМА

Разработване и планиране на рекламна стратегия, съобразена с изискванията на клиента и с прецизно таргетиране на аудиторията

Реализация и контрол на заложената стратегия

Създаване на текстове за рекламни послания за презентации

Създаване на текстове за рекламни послания

Създаване на рекламни аудио клипове

Създаване на рекламни видео клипове

Създаване на текстове за социалните мрежи

Графичен дизайн и изработване на визии за външна реклама: билборди, мегаборди, транспаранти, хоругви

Графичен дизайн и изработване на различни принт рекламни материали: афиши, флаери, брошури, баджове, грамоти

Изготвяне на визии за традиционни печатни медии

Изготвяне на визии за интернет медии

Изготвяне на визии за социални мрежи

Рекламни публикации в сайтовете от групата на Мюзик Медия Клъстер

Рекламни публикации в социалните мрежи от групата на Мюзик Медия Клъстер

Излъчване на рекламен видеоклип за събитието в телевизиите Фен ТВ, Balkanika Music Television, Фен Фолк ТВ, BG Music Channel

Галерия