ПРОГРАМА НА СЪБИТИЯ

Изготвяне на цялостна музикално-развлекателна програма за събитието

Договаряне и ангажиране на музикални изпълнители от всички жанрове

Ангажиране на водещи

Ангажиране на DJ-и

Ангажиране на танцьори

Ангажиране на други артисти

Изготвяне на сценарий