ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ

Продуктовото позициониране е вид реклама, при която дадена марка, стока или услуга е включена в сюжета/декора/сценария на телевизионни предавания. музикални видеоклипове, филми или събития.