ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

производство на CD, DVD, плочи, USB флаш памет

физическо разпространение през онлайн или офлайн търговска мрежа