УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

права за публично изпълнение

механични права

синхронизация

лични копия

мелодии

нотни листове и текстове